Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV
Zuidelijke_stadsrand.jpgfotobanner_Hanze.jpgBanner_Windmolenbos.jpgBanner_echt_st_joost.jpg
 
 
 
 
Verkoop bouwkavels/
bedrijfskavels
OML ontwikkelt nieuwe bedrijventerreinen en verkoopt bedrijfskavels op deze terreinen. Daarnaast fungeert zij als hét aanspreekpunt voor bedrijven die zich willen vestigen op één van de vele bedrijventerreinen in Midden-Limburg.
Beheer
bedrijventerreinen
OML vervult een signalerende rol v.w.b. de openbare ruimte op de aangesloten bedrijventerreinen. Bedrijven kunnen voor beheer-vraagstukken die zich in dat kader voordoen, een beroep doen op OML die dit in nauw overleg met de gemeente oppakt.
Zevenellen Biobased Economy
De Biobased Economy is een economie waarin gewassen en reststromen uit landbouw en voedingsmiddelenindustrie, zgn. biomassa, be- en verwerkt worden voor div. toepassingen, zoals materialen, chemicaliën en energie.
Advies en
begeleiding
OML ondersteunt en begeleidt bedrijven in hun contacten met de gemeente. OML draagt zorg voor maatwerk in de aanpak van vragen en knelpunten en ziet toe op een voortvarende afhandeling.
Herstructurering
bedrijventerreinen
OML herstructureert bedrijventerreinen in haar werkgebied. Hierbij werkt OML samen met andere partijen zoals de Limburgse herstructureringmaatschappij voor bedrijventerreinen (LHB), de bedrijvenverenigingen en natuurlijk de lokale overheid.
Economische Maatschappelijke relaties OML
OML positioneert zich in de Midden Limburgse economie door haar verbondenheid met een aantal economisch maatschappelijke partners.
Laatste nieuws
28-07-2016 Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Roermond - stand van zaken  
Lees verder
26-07-2016 Nieuwe containerterminal in Roermond 
Lees verder
08-07-2016 Businesspark ML te Echt-Susteren - nieuwe logistieke ontwikkeling op kavel van 11,6 ha door Dokvast. 
Lees verder
30-05-2016 OndernemersKlankBord (OKB) Limburg - nieuwsbrief mei 2016 
Lees verder
24-05-2016 Made in NL-event bij MKB top 100 winnaar SIF in Roermond 
Lees verder
Nieuwsoverzicht
Agenda
Op het moment is er geen agendapunt.