Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV
Zuidelijke_stadsrand.jpgfotobanner_Hanze.jpgBanner_Windmolenbos.jpgBanner_echt_st_joost.jpg
 
 
 
 
Verkoop bouwkavels/
bedrijfskavels
OML ontwikkelt nieuwe bedrijventerreinen en verkoopt bedrijfskavels op deze terreinen. Daarnaast fungeert zij als hét aanspreekpunt voor bedrijven die zich willen vestigen op één van de vele bedrijventerreinen in Midden-Limburg.
Beheer
bedrijventerreinen
OML vervult een signalerende rol v.w.b. de openbare ruimte op de aangesloten bedrijventerreinen. Bedrijven kunnen voor beheer-vraagstukken die zich in dat kader voordoen, een beroep doen op OML die dit in nauw overleg met de gemeente oppakt.
Zevenellen, the center of biobased agriculture
Zevenellen is een industriepark waar reststromen en energiestromen vanuit de agri- en foodsector samenkomen t.b.v. de agrarische, food en papier gerelateerde industrie.
Advies en
begeleiding
OML ondersteunt en begeleidt bedrijven in hun contacten met de gemeente. OML draagt zorg voor maatwerk in de aanpak van vragen en knelpunten en ziet toe op een voortvarende afhandeling.
Herstructurering
bedrijventerreinen
OML herstructureert bedrijventerreinen in haar werkgebied. Hierbij werkt OML samen met andere partijen zoals de Limburgse herstructureringmaatschappij voor bedrijventerreinen (LHB), de bedrijvenverenigingen en natuurlijk de lokale overheid.
Economische Maatschappelijke relaties OML
OML positioneert zich in de Midden Limburgse economie door haar verbondenheid met een aantal economisch maatschappelijke partners.
Laatste nieuws
27-04-2017 OML en Dokvast ondertekenen koopovereenkomst 13,6 hectare Businesspark ML Echt-Susteren 
Lees verder
28-03-2017 Bedrijventerrein Oosttangent - ruimte voor bedrijvigheid 
Lees verder
14-03-2017 Aanpak Natte Bedrijventerreinen Maasgouw - Nautische Boulevard Wessem 
Lees verder
14-03-2017 Schop in de grond op bedrijventerrein Oosttangent! Tankstation in aanbouw. 
Lees verder
06-02-2017 Businesspark ML Echt-Susteren: Dick Vijn Logistiek kiest voor locatie van 2,5 hectare 
Lees verder
Nieuwsoverzicht
Agenda
Op het moment is er geen agendapunt.