Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV
Zuidelijke_stadsrand.jpgfotobanner_Hanze.jpgBanner_Windmolenbos.jpgBanner_echt_st_joost.jpg
 
 
 
 
Verkoop bouwkavels/
bedrijfskavels
OML ontwikkelt nieuwe bedrijventerreinen en verkoopt bedrijfskavels op deze terreinen. Daarnaast fungeert zij als hét aanspreekpunt voor bedrijven die zich willen vestigen op één van de vele bedrijventerreinen in Midden-Limburg.
Beheer
bedrijventerreinen
OML vervult een signalerende rol v.w.b. de openbare ruimte op de aangesloten bedrijventerreinen. Bedrijven kunnen voor beheer-vraagstukken die zich in dat kader voordoen, een beroep doen op OML die dit in nauw overleg met de gemeente oppakt.
Zevenellen Biobased Economy
De Biobased Economy is een economie waarin gewassen en reststromen uit landbouw en voedingsmiddelenindustrie, zgn. biomassa, be- en verwerkt worden voor div. toepassingen, zoals materialen, chemicaliën en energie.
Advies en
begeleiding
OML ondersteunt en begeleidt bedrijven in hun contacten met de gemeente. OML draagt zorg voor maatwerk in de aanpak van vragen en knelpunten en ziet toe op een voortvarende afhandeling.
Herstructurering
bedrijventerreinen
OML herstructureert bedrijventerreinen in haar werkgebied. Hierbij werkt OML samen met andere partijen zoals de Limburgse herstructureringmaatschappij voor bedrijventerreinen (LHB), de bedrijvenverenigingen en natuurlijk de lokale overheid.
Economische Maatschappelijke relaties OML
OML positioneert zich in de Midden Limburgse economie door haar verbondenheid met een aantal economisch maatschappelijke partners.
Laatste nieuws
11-10-2016 Snel zakelijk internet Businesspark ML en de Berk in Echt-Susteren 
Lees verder
22-09-2016 GEEF JE BEDRIJF OF PROJECT VLEUGELS! 
Lees verder
15-08-2016 Hoogwaterbescherming bedrijven Roermond-extra onderzoek 
Lees verder
09-08-2016 Bezoeken bedrijven Randweg splitsing van schoonwaterafvoer en vuilwaterafvoer op eigen terrein 
Lees verder
01-08-2016 Voormalig REO Kantorencentrum verkocht aan Birgit Schmitz Fysiotherapie 
Lees verder
Nieuwsoverzicht
Agenda
Op het moment is er geen agendapunt.