Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV

Raad van commissarissen

1e lid van de Raad van Commissarissen (Voorzitter)

 

Naam: J.C.G.J. Smulders

 

Geslacht: man
Geboortedatum: 23 maart 1949
Nationaliteit: Nederlandse

Tijdstip 1e benoeming: 25 juni 2013

 

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 juni 2017 herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen

 

Lopende termijn: 15 juni 2021

Beroep: Bestuurder

 

Hoofdfunctie: n.v.t.

 

 

 

 

 

De commissaris is onafhankelijk in de zin van artikel 3.14 en 3.15

van de Governance Code.

 


 

2e Lid van de Raad van Commissarissen (Vice-voorzitter)


Naam: J.H. Cox
 
Geslacht: man

Geboortedatum: 30 november 1952
Nationaliteit: Nederlandse

Tijdstip 1e benoeming: 1 september 2014
Lopende termijn: 1 september 2018


Beroep: Werktuigbouwkundige

 

Hoofdfunctie: Algemeen Directeur

 

Nevenfuncties: Bestuurs- en commissielid van diverse (publieke) instanties

 

 


De commissaris is onafhankelijk in de zin van artikel 3.14 en 3.15

van de Governance Code.


Het rooster van aftreden kunt u hier downloaden.