Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV

13-12-2017 Nieuwe directeur OML start 3 januari 2018

Mr. Serge Hoppenbrouwers benoemd tot statutair directeur Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg.

Drie januari start Mr. Serge Hoppenbrouwers MRE als directeur bij Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg. Met Serge Hoppenbrouwers haalt OML een ervaren bestuurder in  huis. “De rol van hands-on directie voeren past me zeer goed. De afgelopen jaren heb ik als senior projectmanager bedrijfslocaties en gebiedsontwikkeling bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) gewerkt aan vergelijkbare uitdagingen als die van OML. Een adviesfunctie binnen op het snijvlak van publiek en privaat domein vraagt van mij dat ik bruggen bouw om uiteindelijk de doelstellingen, als economische groei en verbinden van belangen te realiseren.”


Hans Smulders waarnemend voorzitter van de Raad van Commissarissen kijkt met tevredenheid terug op de afgelopen periode: “OML is sterk in ontwikkeling. We hebben onder andere de beloofde reorganisatie in 2017 gerealiseerd en verder koers gezet op grondposities voor bedrijven ten behoeve van de economische ontwikkeling in Midden-Limburg. Met de benoeming van dhr. Hoppenbrouwers hebben we tevens kennis en ervaring op het gebied van organisatie-, vastgoed- en huisvestingsvraagstukken toegevoegd aan de reeds aanwezige kennis bij OML.”

We hebben gezocht naar een directeur die onafhankelijk de regionale belangen kan verbinden. Die daarnaast de uitdagingen kent van het ontwikkelen van vastgoed en herstructureren van bedrijventerreinen t.b.v. de economie en leefbaarheid van Midden-Limburg. De kennis en ervaring van gebiedsontwikkeling was voor ons noodzakelijk”, voegt Hans Smulders daar tevreden aan toe.


De werkzaamheden van OML betreffen het beheren en vitaal houden van bedrijventerreinen, het beschikken over en inzetten van grondposities, ontwikkelen van gebieds- en locatieconcepten, het voeren van acquisitie en verstrekken van advies en ondersteunende diensten t.b.v. de aandeelhoudende gemeenten. Enkele voorbeelden waar OML bij betrokken is: verkoop van grondpositie in Echt-Susteren aan Dokvast t.b.v. een groot distributiecentrum, distributiecentrum van Action in Echt Susteren, de ontwikkeling van het Nautisch centrum te Maasgouw en de ontwikkeling van Zevenellen Centre of Biobased Agriculture te Leudal.


“Samen met het team van OML zal ik de toegevoegde waarde van het creëren van een goed huisvestingsklimaat voor bedrijven in Midden-Limburg verder uitbouwen. Daarbij is het vanzelfsprekend van belang rekening te houden met de belangen van de omgeving”, geeft dhr. Hoppenbrouwers aan.

Laatste nieuws
28-03-2018 Blueports Limburg bekrachtigd 
Lees verder
28-03-2018 Onderhoudssluiting Roer- en Swalmentunnel A73  
Lees verder
12-03-2018 Start sloopwerkzaamheden opslagtanks Zevenellen 
Lees verder
06-03-2018 Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Blueports Limburg 
Lees verder
21-12-2017 Bergia Frites investeert in uitbreidingskavel Ringweg Bedrijventerrein Roerstreek Noord Roermond 
Lees verder
Nieuwsoverzicht
Agenda
Op het moment is er geen agendapunt.