Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV

Disclaimer

OML spant zich in om te waarborgen dat de informatie van deze website en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin deze site als portal fungeert volledig en juist is. Dat neemt niet weg dat OML niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. OML aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

 

De voorliggende website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van deze site liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van OML. OML is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. OML geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Agenda
Op het moment is er geen agendapunt.