Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV

Beheer bedrijventerreinen

OML vervult een signalerende rol v.w.b. de openbare ruimte op de aangesloten bedrijventerreinen. Bedrijven kunnen voor beheer-vraagstukken die zich in dat kader voordoen, een beroep doen op OML die dit in nauw overleg met de gemeente oppakt.


OML vervult een intermediaire rol bij het parkbeheer van bedrijventerreinen in haar werkgebied. Parkbeheer is onder meer gericht op het duurzaam beheer van bedrijventerreinen. Parkmanagement is een integrale aanpak om de kwaliteit van nieuwe en bestaande bedrijventerreinen op lange termijn te handhaven dan wel te verbeteren. Ondernemers en bedrijven kunnen voor vragen over het beheer van het terrein waarop zij gevestigd zijn bij OML terecht, die dit in nauw overleg met de betreffende gemeente zal oppakken . Van de kwaliteit van het wegdek tot bewegwijzering en verkeersvraagstukken, van groenbeheer tot parkeervoorzieningen, van milieuvraagstukken tot zwerfvuil, om maar enkele voorbeelden te noemen.

Doel

Doel van OML is het verkrijgen en op lange termijn behouden van het juiste kwaliteitsniveau van primair de openbare en secundair de private ruimte op bedrijventerreinen. Een en ander in samenwerking met gemeenten, OML en de op bedrijventerreinen gevestigde bedrijvenvereniging/BIZ-stichting c.q. ondernemers.


Werkwijze

OML heeft in de afgelopen jaren aan de wieg gestaan van het structureel organiseren van het beheer op de bedrijventerreinen. In overleg met de ondernemers op de bedrijventerreinen en samen met de LWV zijn bedrijvenvereniging/BIZ-stichting opgericht en is de Stichting Parkmanagement Regio Roermond (SPRR), een overkoepelend orgaan, in het leven geroepen. De stichting heeft een parkmanager aangesteld voor het opstarten en uitvoeren van parkmanagement-projecten.

BIZ
Naast de bedrijvenvereniging/BIZ-stichting zijn op alle bedrijventerreinen BIZ-stichtingen actief (BIZ: Bedrijven Investerings Zone). De financiering van de BIZzen is geregeld via een opgeld op de onroerend zaak belasting, die de ondernemers zichzelf opgelegd hebben en die door de gemeenten geïnd wordt en 1-op-1 doorgeleid wordt naar de diverse BIZ-stichtingen.

Bij alle bedrijvenvereniging/BIZ-stichting/BIZ-stichtingen zijn OML en LWV als adviseur actief.
OML ziet de rol van parkbeheer als een intermediaire (signalerende) functie tussen ondernemers en overheid. Het parkbeheer is complementair aan het parkmanagement, waarbij de aandacht gericht wordt op het uitvoeren van (overkoepelende) projecten op o.a. gebied van veiligheid, bewegwijzering enz.

 

Werkgebied

OML beheert reeds een groot deel van de bedrijventerreinen binnen haar werkgebied.

 1. Bedrijventerreinen Gemeente Roermond
  • Spoorzone Broekhin
  • Willem Alexander
  • Noordelijke en Oostelijke Stadsrandzone
  • Spickerhoven I, II en III
  • Oosthoven
  • Broekhin 2 Zuid
  • Zuidelijke Stadsrand
  • Merum
  • Solvay Zuid
  • Roerstreek-Zuid
  • Oosttangent
  • Roerstreek-Noord
  • Heystert
  • Reubenberg
  • Breden Ars
 2. Bedrijventerreinen Gemeente Leudal
  • Laak
  • Arenbos
  • Op de Kouk
  • Ellerweg
  • Kelperheide
  • Ittervoort
  • Bosstraat
  • Sint Antoniusstraat
  • Kern Baexem
  • Windmolenbos
  • Zevenellen
  • Heythuyserweg
  • Soerendonck
  • Heldenseweg
 3. Bedrijventerreinen Gemeente Roerdalen
  • Stationsweg
  • Vlodrop
  • 't Sittert
  • Middenweg/Kom
  • Borg-Grens
 4. Bedrijventerreinen Gemeente Echt-Susteren
  • Wolfskoul
  • Dieterderweg
  • De Berk
  • De Loop
  • Sint Joost
 5. Bedrijventerreinen Gemeente Maasgouw
  • Beegderveld 
  • EEP-terrein
  • Veestraat
  • Koeweide
  • Bunkerhaven/Oude Maas
  • Mortelskoel
  • Kanaal Wessem-Nederweert
  • BP kern Panheel
  • Mauritshaven 
 

Bedrijvenverenigingen binnen het werkgebied van OML

In haar werkgebied heeft OML samen met de Limburgse Werkgevers Vereniging diverse bedrijvenverenigingen opgericht. Een bedrijvenvereniging is het platform waar de behoeften en wensen van de bedrijven samenkomen en waar actieplannen in het kader van parkmanagement worden uitgezet. De bedrijvenverenigingen functioneren als spreekbuis voor de bedrijven op de betreffende terreinen.

 
 1. Bedrijvenvereniging Merum (bestuur)
 2. Bedrijvenvereniging Willem-Alexander (bestuur)
 3. Bedrijvenvereniging Roerstreek (bestuur)
 4. Bedrijvenvereniging Haelen (bestuur)
 5. Bedrijvenvereniging Stadsrand Noord (bestuur)
 6. Bedrijvenvereniging Swalmen (bestuur)
 7. Bedrijvenvereniging Stationsweg (bestuur)
 8. Ondernemersvereniging Maasbracht Centrum
 9. Ondernemersvereniging Wessem (bestuur)
 10. Ondernemersvereniging Thorn (bestuur)
 11. Bedrijvenvereniging "Maasgouw Ondernemers" (bestuur)

Stationsweg valt qua gebied onder bedrijvenvereniging Roerstreek, maar aangezien Stationsweg onder een aparte gemeente valt (Roerdalen), kent dit een aparte BIZ-stichting.

In de nabije toekomst zal door OML, samen met de LWV, op de bedrijventerreinen, waar nog geen bedrijvenvereniging actief is, de oprichting en samenstelling van nieuwe bedrijvenvereniging/BIZ-stichting stimuleren en initiëren. 


Parkmanagement Midden-Limburg

De bedrijvenvereniging/BIZ-stichting vormen de basis voor de organisatie van parkmanagement. Een bedrijvenvereniging is puur locatie gebonden. Sommige projecten die in het kader van parkmanagement plaatsvinden zijn locatie overstijgend; daarnaast zijn er projecten die een groter volume vergen om haalbaar te zijn. Daarom is een koepelorganisatie in het leven geroepen, de Stichting Parkmanagement Midden-Limburg. Doel van de stichting is het opzetten van collectieve projecten. Alle voorzitters van de bedrijvenvereniging/BIZ-stichting alsmede de directeur van OML zijn vertegenwoordigd in het bestuur. Daarnaast is er een onafhankelijke voorzitter. Binnen het bestuur vervult de vertegenwoordiger van OML de functie van penningmeester. De Limburgse Werkgevers Vereniging heeft een adviserende functie.

 

Voor meer informatie over Stichting Parkmanagement Midden-Limburg en de diverse bedrijvenverenigingen/BIZ-stichting zie www.parkmanagementroermond.nl