Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV

Herstructurering bedrijventerreinen

OML herstructureert bedrijventerreinen in haar werkgebied. Hierbij werkt OML samen met andere partijen zoals de Limburgse herstructureringmaatschappij voor bedrijventerreinen (LHB), de bedrijvenverenigingen en natuurlijk de lokale overheid.

Werkwijze

OML onderschrijft het belang van het behoud en het verbeteren van verouderde bedrijventerreinen, naast het ontwikkelen van bestaande terreinen. Het is niet langer een vanzelfsprekendheid om nieuwe terreinen te ontwikkelen; beter is het te kijken naar verouderde terreinen met het oogmerk deze terreinen een zodanige kwaliteitsimpuls te geven dat ze weer een groot aantal jaren hun bijdrage leveren aan de economie en de werkgelegenheid in de regio. Het gevolg is dat de komende jaren een verschuiving plaatsvindt van het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen naar het herstructureren van bestaande terreinen. Hierbij wordt, waar traditioneel de overheid een belangrijke rol speelde, ook door OML steeds meer gekeken naar het betrekken van private partijen bij deze ontwikkelingen: dit onder de noemer van verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt.

In het ondernemingsplan van OML worden vier gradaties van herstructurering aangegeven. In schema:

 

 

 

Herstructurering is steeds meer het speerpunt van zowel het landelijke als het provinciale bedrijventerreinenbeleid. OML heeft in het verleden bij de herontwikkeling van het Solvayterrein (Merum) reeds expertise opgebouwd ten aanzien van herontwikkeling en herstructurering. De herstructureringsagenda bedrijventerreinen wordt leidraad voor inzet van menskracht en middelen de komende jaren.

Een goed voorbeeld van herstructurering is de verplaatsing van logistiek bij ROCKWOOL op bedrijventerrein Roerstreek Noord te Roermond, waarvoor in maart 2015 het startsein is gegeven. Lees hier het persbericht.

Bij de herstructureringsopgave werkt OML in haar werkgebied nauw samen met de LHB, de Limburgse herstructureringsmaatschappij voor bedrijventerreinen, die ook elders in de provincie deze rol vervult.
www.lhb.nu

     

herstructurering

Wat zeggen anderen over OML?