Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV
Standaarfoto_OML_banner.jpgIMG_0438.JPGIMG_3311.JPGIMG_0450.JPGIMG_3321.JPG
 
 
 
 
 

Businesspark ML te Echt-Susteren

Het bovenregionale “Businesspark ML”, met een oppervlakte van in totaal ca. 40 ha., biedt grootschalige ruimte aan zowel regionale, nationale maar ook aan internationale (logistieke) ondernemingen.

Ondernemingen, die potentie zien in de Euregionale ligging in de 3-hoeks- verbinding Duitsland, Nederland en België.
Het winkelbedrijf "Action" heeft inmiddels een tweede distributiecentrum op een kavel van ruim 13 hectare gerealiseerd en bevoorraadt van hieruit haar winkels in o.a. Zuid Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. 

“Businesspark ML” is centraal gelegen aan de A73 en A2, nabij knooppunt “Het Vonderen” te Echt-Susteren. Het plangebied is zeer goed ontsloten, zowel richting Eindhoven-Maastricht (A2) alsook richting Venlo-Nijmegen (A73). Het Duitse en Belgische achterland zijn via deze wegenstructuur eveneens goed te bereiken, waardoor o.a. het Duitse Ruhrgebied alsook het Havengebied Antwerpen binnen korte tijd via de weg bereikbaar zijn. Het transport over water kan via Barge Terminal Born snel verwerkt worden. Voor transporten via de lucht kan men gebruik maken van de nabij gelegen luchthavens Maastricht Aachen Airport, Eindhoven, Brussel en/of Dusseldorf.


OML heeft met vastgoedontwikkelaar Dokvast eind april 2017 een koopovereenkomst gesloten inzake ontwikkelmogelijkheden op de logistieke kavel van ca. 13,6 hectare, naast het DC van Action.

De documentatie van dit uiterst duurzaam  (BREEAM) te bouwen distributiecentrum is hier te downloaden.
Let op: ontwerp is nog niet definitief vastgesteld.
Neem voor meer informatie contact op met Dokvast of haar makelaar.


Naast logistiek, distributie en transport is “Businesspark ML” ook bestemd voor modern, gemengde bedrijvigheid (tot milieucategorie 4-licht). Voor de fraaie kavels met zichtzijde langs de A2, dient men rekening te houden met een kwalitatief hoogwaardige uitstraling van het bedrijfsgebouw en inrichting van het terrein.
Voor werken in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningsverbindingen, verwijzen wij naar de veiligheidsvoorschriften van de leidingbeheerder, TenneT TSO B.V.
 

De grondprijs (prijspeil 2018) varieert tussen € 120,- en € 140,- per m2 excl. BTW en kosten koper en is afhankelijk van de locatie op het terrein. Kosten koper houdt in dit geval in: notaris- en kadasterkosten, er is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Grondprijzen worden jaarlijks per 01 januari herzien.
 

 

Bij de bedrijfskavels, welke gelegen zijn in de zone waar het aspect "externe veiligheid" van toepassing is (o.a. spoorzone), dient rekening gehouden te worden met eventueel aangescherpte bouwvoorschriften, die mogelijk kostenverhogend kunnen werken en door een architect voor de adspirant koper inzichtelijke gemaakt kunnen worden.

 

OML hanteert in principe flexibele verkaveling, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de ondernemer. De verkavelingstekening geeft een indicatie van de verkaveling weer en is slechts bedoeld om een impressie van de mogelijkheden te geven.
Op Businesspark ML wordt uitgegaan van grootschalige verkaveling, minimale kavelgrootte derhalve vanaf ca. 6.000 m2.

Voor kleinere kavels, gelegen op andere bedrijventerreinen binnen de gemeente Echt-Susteren, verwijzen wij geïnteresseerden door naar de bedrijfscontactfunctionaris van deze gemeente, de heer C. Coenen (0475-478478).

 

Het beeldkwaliteitplan biedt potentiële kopers en hun architecten richtlijnen met betrekking tot het minimale beeldkwaliteitsniveau t.a.v. de stedenbouwkundige opzet, architectuur van de bebouwing en de inrichting van de bedrijfspercelen.

In tegenstelling tot hetgeen in de verkoopbrochure staat opgenomen, dient voor kavels aan de spoorzone de afstand vanaf de voorste perceelsgrens tot aan de bebouwing 12 meter te bedragen en 11 meter voor kavels aan de A2/A73 zone.
 

LET OP: UPDATE MAART 2018:

In verband met enkele recente verkopen is de verkavelingstekening op deze pagina nog niet actueel. Hier wordt aan gewerkt. Wij verzoeken u contact op te nemen voor een toelichting op de huidige verkavelingstekening.


Klik hier om deze pagina te printen

Neem gerust contact op met OML voor meer informatie of download:

Waarom kiezen voor Limburg als logistieke vestigingslocatie?
Bekijk hier het informatiefilmpje 'Limburg, the European hotspot for logistics'. 
 
 

 

Verkoop bouwkavels/ bedrijfskavels
Agenda
Op het moment is er geen agendapunt.