Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV

Algemeen

OML is een klein en slagvaardig bedrijf (BV) opgericht door een aantal gemeenten in de regio Midden-Limburg. Doel is om namens de aandeelhoudende gemeenten het aanspreekpunt en servicecentrum te zijn voor het bedrijfsleven.

 

Doelstelling

Het vestigingsklimaat verbeteren en de regionale economische structuur versterken. De doelstelling van de vennootschap ligt verankerd in de statuten van de B.V. De volledige statuten kunnen hier gedownload worden.

 

Dienstenpakket

  • Verkoop van bouwkavels
  • Beheer van bedrijventerreinen
  • Herstructurering bedrijventerreinen
  • Advies en begeleiding

Governance Code

Download hier de governance code (pdf).