Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV

Regio

Introductie

Midden-Limburg vormt het hart van de provincie Limburg en grenst direct aan Duitsland en België. Op een oppervlakte van 650 vierkante kilometer wonen ongeveer 220.000 mensen. De regio heeft een goede verbinding met het Belgische en Duitse achterland. Door deze geografische ligging is de 'Euregio-gedachte' hier meer dan alleen een gedachte maar al jaren het domein van de concrete werkelijkheid. Midden-Limburg is een regio waar het goed wonen, werken en recreëren is. De woonkwaliteit en de kwaliteit van de voorzieningen in centrumstad Roermond en de omliggende plattelandsgemeenten zijn uitstekend te noemen. Industrie en handel zijn internationaal georiënteerd. De A73 vormt een belangrijke infrastructuur-verbinding van en naar Midden-Limburg en het omringende achterland. Het Duitse Ruhrgebiet hoort daar nadrukkelijk bij. Op recreatief gebied kan iedereen aan zijn trekken komen.Dit geldt zowel voor intensieve vormen van recreatie zoals bijvoorbeeld watersport in het Middenlimburgse Maasplassengebied als ook voor meer extensieve vormen van recreatie. Nationaal Park De Meinweg biedt een aangename dosis rust en stilte voor wandelaars en fietsers. De combinatie van een hoogwaardig voorzieningenniveau en belangrijke recreatie- en natuurgebieden zijn trendsettend voor de kwaliteit van het vestigingsklimaat van de regio.

 

Weblinks

De regio Midden-Limburg wordt gekenmerkt door een hoog voorzieningenniveau. De voorzieningen concentreren zich voornamelijk in de centrumstad Roermond maar de omliggende plattelandsgemeenten dragen bij aan de pluriformiteit van de regio. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de websites van de diverse gemeenten in de regio Midden-Limburg.
 

 
    Download hier de

Facts & Figures 
Maakindustrie gemeente Roermond

(klik op afbeelding voor vergroting), 
juni 2016:


Wirtschaftsförderungsgesellschaften in de grensstreek:

     
Agenda
Op het moment is er geen agendapunt.