Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV

Pagina:
06-12-2018 Nieuw logo OML onthuld tijdens opening huisvesting

Tijdens de feestelijke opening van de nieuwe huisvesting van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. (OML) op 6 december, is het nieuwe logo van OML onthuld door wethouder Angely Waajen van gemeente Roermond. Zij onthulde het logo na een korte speech. Ook Gedeputeerde Joost van den Akker sprak inspirerende woorden richting de genodigden en directeur Serge Hoppenbrouwers: “Proficiat met dit nieuwe huis. In Midden-Limburg zijn grote werklocaties nodig. De tijd is rijp voor grootschaliger gebiedsontwikkeling.”.
Lees verder

05-12-2018 Aankondiging drukte rond kerst en oud en nieuw

Rondom bedrijventerrein Willem Alexander wordt extra drukte verwacht tijdens de komende feestdagen. Lees hier meer in het bericht van Parkmanagement Midden-Limburg.
Lees verder

26-11-2018 INFORMATIE OVER ACTIVITEITEN OP BEDRIJVENPARK ZEVENELLEN

Op en rondom het Duurzaam Multifunctioneel Bedrijventerrein Zevenellen worden momenteel onderzoeken uitgevoerd ter voorbereiding van het bouwrijp maken van het bedrijventerrein. Het gaat om onderzoek naar mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden, bodemkwaliteit en niet gesprongen explosieven. Er worden met graafmachines onder meer proefsleuven gegraven en er vindt ten behoeve van de onderzoeken grondverzet plaats. Deze activiteiten hebben als doel om bouwrijpe kavels te realiseren waarmee ruimte wordt geboden aan bedrijven om zich hier te vestigen en er economische ontwikkelingen op gang worden gebracht.
Lees verder

21-11-2018 Aankondiging Inloopavond Zevenellen

Graag nodigen wij u uit voor de inloopavond over bedrijventerrein Zevenellen.
Lees verder

15-11-2018 Laatste grote kavel van 5 ha. in Midden-Limburg nú te koop!

Binnen de grenzen van de gemeente Roermond is een uniek bedrijfskavel te koop. Het betreft het allerlaatste kavel van ca. 5 hectare grootte in de regio Midden-Limburg en is gevestigd op bedrijventerrein Roerstreek-Noord/Ringweg in de gemeente Roermond.

Lees verder

07-11-2018 Vacature Gebiedsontwikkelaar

Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij de gebiedsontwikkelaar die ons team kan komen versterken? Wij maken graag nader kennis. solliciteer nu!
Lees verder

01-11-2018 Vooraankondiging Inloopavond Zevenellen

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML), Coöperatie 7LL, gemeente Leudal en Provincie Limburg organiseren een inloopavond.
Lees verder

23-10-2018 Unieke ruimte voor uw onderneming in Midden-Limburg!

Binnen de regio Midden-Limburg treft u ruimte om te ondernemen! Unieke locaties met uitstekende zichtbaarheid én perfecte aansluitingen op het nationaal én internationaal snelwegennet.
Lees verder

18-09-2018 Dierx Electro Groep en Hinzen Events breiden uit op bedrijventerrein Merummerpoort in Roermond

Dierx Electro Groep en Hinzen Events hebben samen een perceel van bijna 3.000 m2 gekocht van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. (OML). Dierx en Hinzen waren al sinds 2014 gevestigd op bedrijventerrein Merummerpoort in Roermond. Nu breiden ze daar uit door het aangrenzende perceel te kopen. In de bouwplannen van beide ondernemers is de mogelijkheid opgenomen om bedrijfsruimte aan derden te verhuren.
Lees verder

Foto_Boven__de_Wolfskuil.jpg
11-09-2018 OML verhuist naar Businesscenter Roerpoort!

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. (OML) verhuist per 24 september 2018 naar businesscenter Roerpoort in Roermond/Herten. OML was bijna 20 jaar gevestigd aan de Godsweerdersingel in Roermond. In Businesscenter Roerpoort gaat OML een vleugel op de derde verdieping huren. Hier is een eigentijds, flexibel kantoorconcept gerealiseerd met een open sfeer waardoor volop ruimte wordt gecreëerd voor overleg en samenwerking.
Lees verder

12-07-2018 Initiatief voor mestbewerkingsinstallatie op bedrijventerrein Zevenellen

OML heeft recentelijk een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Coöperatie 7LL. De coöperatie heeft het voornemen een mestbewerkingsinstallatie te realiseren op bedrijventerrein Zevenellen. Met deze samenwerkingsovereenkomst verkennen de betrokken partijen de mogelijkheden voor vestiging van een mestbewerkingsinstallatie op Zevenellen. Wanneer de plannen verder zijn uitgewerkt wordt in oktober tot uitgifte van de gronden overgegaan. De bouw start mogelijk eind 2019, daarmee investeren de initiatiefnemers € 3,5 miljoen.
Lees verder

21-06-2018 Koenen en Co investeert in kavel op Boven de Wolfskuil in Roermond

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. (OML) verkoopt twee kavels op bedrijventerrein Boven de Wolfskuil aan Koenen en Co. De twee percelen zijn samen ongeveer 4.200 m2 groot. Koenen en Co gaat hier haar nieuwe vestiging realiseren.
Lees verder

19-06-2018 Binnenstedelijke herontwikkeling in Roermond

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. (OML) levert 19 juni 2018 het perceel waar voorheen het REO bedrijvencentrum aan de Sint Odgerusstraat in Roermond was gevestigd. Het bedrijvencentrum is op een eerder moment al gesloopt en verkocht ten behoeve van een binnenstedelijke herstructureringsopgave. Op het terrein van ruim 12.000 m2 zullen door Wing Group B.V. woningen worden gerealiseerd als onderdeel van het project ’t Parcje.
Lees verder

28-03-2018 Blueports Limburg bekrachtigd

In het magazine Havenlocaties 2018 staat in het artikel Blueports Limburg, de samenwerking van de 10 Limburgse binnenhavens, Provincie Limburg en Rijkswaterstaat bekrachtigd. OML neemt deel in deze samenwerking vanwege de haven op bedrijventerrein Zevenellen. Voor meer informatie zie: www.zevenellen.nl
Lees verder

28-03-2018 Onderhoudssluiting Roer- en Swalmentunnel A73

In verband met geplande werkzaamheden op de A2 is er, om de overlast voor de weggebruiker zoveel mogelijk te beperken, voor gekozen om de geplande Onderhoudssluiting van de A73 Roer- en Swalmentunnel van vrijdag 20 april 2018 te verzetten naar woensdag 25 april 2018. De betreffende tunnels zijn dan van woensdag 25 april 20.00 uur tot donderdag 26 april 06.00 uur gesloten voor al het verkeer. Er gelden de reguliere omleidingsroutes, die worden aangegeven met informatieborden langs de weg.
Lees verder

12-03-2018 Start sloopwerkzaamheden opslagtanks Zevenellen

Sloop is aanstaande voor de twee oude opslagtanks op bedrijventerrein Zevenellen in Haelen. Ontwikkelingsmaat- schappij OML wil slagen maken met het terrein en de afbraak van de tanks moet dat symboliseren.
Lees verder

06-03-2018 Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Blueports Limburg

OML, met haar haven Zevenellen, participeert in de havensamenwerking Blueports Limburg. De samenwerking tussen de havengemeenten in Limburg, OML en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland is gericht op de versterking van de economische functie van de havens in Limburg en wordt gefaciliteerd door de Provincie Limburg.
Lees verder

21-12-2017 Bergia Frites investeert in uitbreidingskavel Ringweg Bedrijventerrein Roerstreek Noord Roermond

Herontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV - heeft op 21 december 2017 een gedeelte van 1,9 ha verkocht van een bedrijfskavel aan de Ringweg. BERGIA Frites verwerft de bedrijfskavel ter uitbreiding van haar bestaande bedrijfslocatie aan de Ringweg. Op termijn zal de huidige bedrijfslocatie aan de Industrieweg worden gesloten en wordt de waterzuivering aan de Energieweg verplaatst.
Lees verder

13-12-2017 Nieuwe directeur OML start 3 januari 2018

Mr. Serge Hoppenbrouwers benoemd tot statutair directeur Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg.
Lees verder

06-12-2017 Bruisend elan voor bedrijventerreinen in Midden-Limburg. OML in de media - Limburgse Zaken Mannen

Onderstaand het onlangs verschenen interview met Mario Jetten, Leo Urlings en Jeroen Bertjens.
Lees verder

28-11-2017 OML actief in samenwerkingsverband e-Fulfilment Hub (video)

Video interview met Jeroen Bertjens, consultant Marketing en Sales van OML, over de rol die OML vervult binnen het samenwerkingsverband e-Fulfilment Hub op het gebied van huisvestingsvraagstukken in de regio Midden-Limburg.
Lees verder

24-10-2017 Seminar: E-fulfilment meets Robotica

Op donderdag 2 november vindt het eerste, door e-Fulfilment Hub georganiseerde seminar plaats op Kempen Airport te Budel.
Lees verder

10-10-2017 miniMaster Anders Ondernemen voor agri- en MKB-ondernemers

De miniMaster Anders Ondernemen is specifiek samengesteld voor agri- en MKB-ondernemers die begrijpen dat het roer om moet en willen investeren in hun eigen toekomst. Deze ondernemers hebben hun koers voor de toekomst van hun onderneming bepaald. Men weet wat men wil; het roer moet om maar er is nog veel te doen. Op welke trends en ontwikkelingen gaan ze inspelen? Welke verdienmodellen zijn er en wat past het beste bij hun bedrijf? Welk leiderschap is daarvoor vereist? Vragen die voorbereiding, denkwerk en actie van ondernemers vergen.
Lees verder

26-09-2017 OML en DHL toegetreden tot e-Fulfilment Hub.

Het collectief van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen uit de Keyport-regio lanceerde begin november 2016 het initiatief e-Fulfilment Hub. Dit voorjaar werd de Keyport-regio als snelste stijger onder alle logistieke hotspots in Nederland aangemerkt en het collectief heeft haar samenwerking inmiddels verlengd tot medio 2019. De e-Fulfilment Hub groeit ondertussen stevig door: logistieke multinational DHL en ontwikkelaar van logistieke bedrijventerreinen OML zijn recentelijk toegetreden tot de Midden-Limburgse community.
Lees verder

28-08-2017 Vacature Directeur OML


Lees verder

27-04-2017 OML en Dokvast ondertekenen koopovereenkomst 13,6 hectare Businesspark ML Echt-Susteren

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) en vastgoedontwikkelaar Dokvast uit Oisterwijk, hebben woensdag 26 april 2017 in aanwezigheid van onder meer bugemeester Jos Hessels en wethouder Jac Dijcks van de gemeente Echt-Susteren, de medio 2016 gesloten samenwerkingsovereenkomst bezegeld met de ondertekening van een koopovereenkomst. Het afgelopen jaar is door partijen dan ook optimaal benut om te bekijken of de ingeslagen weg van samenwerking kon leiden tot de realisatie van een nieuw distributiecentrum in de gemeente Echt-Susteren
Lees verder

28-03-2017 Bedrijventerrein Oosttangent - ruimte voor bedrijvigheid


Lees verder

14-03-2017 Aanpak Natte Bedrijventerreinen Maasgouw - Nautische Boulevard Wessem

Op 6 maart 2017 is de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) (Herstructurerings-)aanpak Natte Bedrijventerreinen Maasgouw ondertekend door wethouder Johan Lalieu (links op de foto) van de gemeente Maasgouw en de heer Arnold Cox, adjunct-directeur van OML.
Lees verder

14-03-2017 Schop in de grond op bedrijventerrein Oosttangent! Tankstation in aanbouw.

Maandag 13 maart 2017 werd de handtekening gezet onder een erfpachtovereenkomst tussen OML en Aqua Mentha B.V. voor een nieuwbouwontwikkeling op de hoekkavel Keulsebaan/N293 op bedrijventerrein Oosttangent.
Lees verder

06-02-2017 Businesspark ML Echt-Susteren: Dick Vijn Logistiek kiest voor locatie van 2,5 hectare

Dat Businesspark ML te Echt-Susteren een aantrekkelijke vestigingslocatie is voor bedrijven, bleek afgelopen dinsdag weer. Er werd getekend voor de koopovereenkomst van een kavel van circa 2,5 hectare. De transactie kwam tot stand tussen Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. (OML) en logistiek vastgoedspecialist Warehousing De Pauw Nederland N.V. (WDP). Dit bevestigt het vertrouwen in deze locatie.
Lees verder

22-12-2016 Verkoop bedrijfskavel Boven de Wolfskuil aan Numidia B.V.

Op het kantorengedeelte van “Boven de Wolfskuil”, een deelgebied van bedrijvenzone “Zuidelijke Stadsrand” te Roermond, is eind 2016 door OML Bedrijventerrein B.V. aan Numidia B.V., een internationale handelsorganisatie in zuivelproducten, een bedrijfskavel van ca. 2.500 m2 groot verkocht.
Lees verder

20-12-2016 Nieuwe verkeersontsluitingen N280 nabij Designer Outlet Center Roermond

De oplossing voor het alsmaar terug kerende fileleed nabij het Designer Outlet Center in Roermond komt steeds dichterbij! De uitwerking van de plannen is nu vergevorderd en door de provincie en de gemeente Roermond inzichtelijk gemaakt, onder meer door een moderne animatie.
Lees verder

07-11-2016 Businesspark ML Echt: opening fietspad Fahrenheitweg

Op 3 november jl. is het fietspad aan de Fahrenheitweg op Businesspark ML te Echt-Susteren op ludieke wijze geopend door onder andere de gedeputeerde van de Provincie Limburg, de heer Geurts, wethouders Dijcks en Ruijten van Echt-Susteren, leerlingen van het Connect College, aannemer Brouwers en grondeigenaar OML.
Lees verder

27-10-2016 Ondernemers Klank Bord, nieuwsbrief oktober 2016

In deze laatste nieuwsbrief van OKB team Limburg o.a. items over de samenwerking tussen OKB en LIOF, 10 redenen om te groeien, 6 valkuilen waar een starter voor moet oppassen en een item over agro bedrijfshulp.
Lees verder

11-10-2016 Snel zakelijk internet Businesspark ML en de Berk in Echt-Susteren

Toren7 levert met onmiddellijke ingang snel en betrouwbaar internet op de bedrijventerreinen Businesspark ML en de Berk in Echt.
Lees verder

22-09-2016 GEEF JE BEDRIJF OF PROJECT VLEUGELS!

Keyport 2020 wil de regionale economie versterken door slimme verbindingen te leggen en (financiële) ondersteuning en advies te geven. We zijn altijd op zoek naar nieuwe initiatieven om samen beet te pakken. Heb jij een innovatief idee dat je vleugels wil geven? Maak er een Keyport 2020 project van!
Lees verder

15-08-2016 Hoogwaterbescherming bedrijven Roermond-extra onderzoek

Er komt extra onderzoek naar de manier waarop bedrijven langs de Maas bij Roermond beschermd kunnen worden tegen hoog water.
Lees verder

09-08-2016 Bezoeken bedrijven Randweg splitsing van schoonwaterafvoer en vuilwaterafvoer op eigen terrein

Met de diverse bedrijven aan de Randweg zijn in de periode eind mei tot half juni 2016 door de gemeente Roermond en OML gesprekken gevoerd om te bekijken of er op eigen terrein van de bedrijven mogelijkheden zijn om tot splitsing van schoonwaterafvoer en vuilwaterafvoer te komen.
Lees verder

01-08-2016 Voormalig REO Kantorencentrum verkocht aan Birgit Schmitz Fysiotherapie

OML is verheugd te kunnen berichten dat in het voormalige REO Kantorencentrum aan de Louis Eijssenweg te Merum, binnenkort weer volop activiteiten waar te nemen zijn. Vandaag, 01 augustus 2016, is o.a. door Birgit Schmitz van de gelijknamige fysiotherapiepraktijk in Roermond, de handtekening gezet onder de notariële leveringsakte.
Lees verder

28-07-2016 Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Roermond - stand van zaken

De zomervakantie staat voor de deur. Tijd om even terug te blikken en tegelijk vooruit te kijken naar het komende halfjaar. In de afgelopen weken zijn er veel activiteiten georganiseerd die in het teken stonden van de GVVP (Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan) Roermond. Hieronder vindt u een korte terug- of vooruitblik.
Lees verder

26-07-2016 Nieuwe containerterminal in Roermond

De nieuwe containerterminal aan de Roermondse binnenhaven (Mijnheerkensweg, nabij het Designer Outlet Center) maakt vestiging in de regio Midden-Limburg voor veel ondernemers nóg aantrekkelijker. Roermond is hiermee de 5e Limburgse haven aan de Maas. De "witte vlek" Echt-Mönchengladbach-Nettetal ligt in het verzorgingsgebied en het gigantische Duitse achterland kan hierdoor snel bediend worden.

Lees verder

08-07-2016 Businesspark ML te Echt-Susteren - nieuwe logistieke ontwikkeling op kavel van 11,6 ha door Dokvast.

Onlangs werd door vastgoedontwikkelaar Dokvast en OML de samenwerkingsovereenkomst voor een logistieke ontwikkeling op een kavel van circa 11,6 hectare op Businesspark ML te Echt-Susteren ondertekend. De Oisterwijkse vastgoedontwikkelaar is voornemens een groot distributiecentrum te gaan realiseren, hetgeen honderden logistieke banen met zich mee zal brengen.
Lees verder

30-05-2016 OndernemersKlankBord (OKB) Limburg - nieuwsbrief mei 2016

Het OndernemersKlankBord (OBK) helpt het MKB al meer dan 35 jaar! Advies op maat, bijvoorbeeld in geval van bedrijfsovername, bedrijfsbeëindiging, opvolging, startersbegeleiding, marketing, financieel advies, etc.
Lees verder

24-05-2016 Made in NL-event bij MKB top 100 winnaar SIF in Roermond

De SIF Group uit Roermond, nummer 1 in de Top 100 Maakindustrie 2016, was 17 mei jl. trotse gastheer en ontving ruim 150 beslissers in de maakindustrie, die vervolgens een kijkje in de keuken van het bedrijf mochten nemen.
Lees verder

23-05-2016 Roermond scoort als Limburgse gemeente het hoogst in "Top 50 van Gemeenten" (Elsevier)

Het onderzoek "Toplocaties"van Elsevier en Bureau Louter legt jaarlijks de lokale economie van Nederland onder de loep.
Lees verder

23-05-2016 SKBN - nieuwsbrief mei 2016

OML participeert reeds geruime tijd in SKBN: Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland.
Doel van SKBN is kennis te ontwikkelen en kennis te verspreiden over het thema '(her)ontwikkeling van bedrijventerreinen'. Hierbij valt te denken aan ontwikkeling, herstructurering (revitalisering en herprofilering) en beheer.


Lees verder

17-05-2016 Mobiliteitsvisie Roermond geeft slim richting aan mobiliteit

Op 12 mei heeft de gemeenteraad van Roermond ingestemd met de mobiliteitsvisie 2030 die in samenspraak met vele betrokkenen is opgesteld. Met de titel “Slim in Mobiliteit, een Stad in beweging” wordt een duidelijke nieuwe koers uitgezet voor de komende jaren.
Lees verder

04-05-2016 OndernemerKlankBord Limburg - nieuwsbrief april 2016

Nieuws over de Wet Flexibel Werken, de Bibliotheek voor Ondernemers, de Kleinschaligheidsaftrek (KIA) en tips voor je belastingaangifte inkomsten en vennootschapsbelasting.
Lees verder

03-05-2016 OML Nieuwsbrief 02-2016

Onder andere een voorproefje van de nieuwbouw van TSS plus "job-alert", Blueports Limburg in de Havenatlas: voor een sterke logistieke regio, SIF Group Roermond winnaar top 100 Maakindustrie en verkoop kavel Oosthoven aan Chrisco Carosserie.
Lees verder

18-04-2016 Symposium Keyport2020 op 21 april a.s. - meld u aan

Bent u ondernemer, onderwijsvertegenwoordiger of bestuurder in de Keyport2020-regio? Meld u dan nu aan voor het Keyport2020 symposium op 21 april 2016 bij Linssen Yachts in Maasbracht.
Lees verder

11-04-2016 Blueports Limburg: voor een sterke logistieke regio

Niet minder dan 5300 mensen verdienen er hun boterham. En samen genereren ze elk jaar een omzet van 600 miljoen euro: de tien Limburgse binnenhavens. Logisch dat de betrokken havenbeheerders en overheden de economische kracht van deze havens samen koesteren en blijven versterken in het Platform Blueports Limburg.
Lees verder

29-03-2016 Businesspark ML - nieuwbouw Truck Service Simons TSS

Binnen afzienbare tijd zal gestart worden met de nieuwbouw van Truck Service Simons aan de Fahrenheitweg op Businesspark ML te Echt-Susteren. Een modern en goed geoutilleerd bedrijfspand van ca. 1.800 m2 op een kavel van ca. 12.000 m2 langs de A2 en A73.
Wij wensen TSS veel succes met de planvoorbereidingen en start nieuwbouw!

Lees verder

22-03-2016 Vertegenwoordigers EU beleven papier en karton

‘De Nederlandse papier- en kartonsector ademt circulariteit.’
Met deze woorden werden vrijdag 18 maart zeventig permanent vertegenwoordigers van de Europese Unie ontvangen bij Smurfit Kappa Roermond Papier.
Lees verder

21-03-2016 OndernemerKlankBord Limburg - nieuwsbrief maart 2016

Nieuws over de Wet Flexibel Werken, de Bibliotheek voor Ondernemers, de Kleinschaligheidsaftrek (KIA) en tips voor je belastingaangifte inkomsten en vennootschapsbelasting.
Lees verder

03-03-2016 Hercertificering Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerreinen

Op maandag 29 februari 2016 vond de audit van KIWA plaats voor de hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor de bedrijventerreinen in Roermond (Roerstreek, Willem-Alexander, Merum, Stadsrand-Noord en Swalmen) en het bedrijventerrein Stationsweg (als onderdeel van het terrein Roerstreek) in Roerdalen.
Lees verder

25-02-2016 OndernemerKlankBord Limburg - nieuwsbrief februari 2016

Veel interessant nieuws voor u als ondernemer onder andere over transitie van VAR naar DBA, BTW voor de kleine ondernemer, gratis spreekuur Starters Centrum en het verbeteren van de online vindbaarheid.
Lees verder

23-02-2016 O2-put, ontwikkeld door Kragten, genomineerd voor "de Vernufteling 2016"

De door buro Kragten ontwikkelde O2-put is genomineerd voor "de Vernufteling 2016", een prijs voor het meest innovatieve project van ingenieursbureau's. De winnaar wordt op 16 maart bekendgemaakt tijdens de Dag van de Ingenieur bij Inholland Delft.
Lees verder

18-02-2016 OML - Nieuwsbrief 01-2016 - februari 2016

Nieuwe ontwikkelingen en nieuwsfeiten binnen het Midden-Limburgse werkgebied van OML.
Lees verder

26-01-2016 OML Partner Nautisch Boulevard Maasgouw

Tijdens een druk bezochte bijeenkomst op 25 januari 2016 in The Beacon in Wessem is door een vijftal nautische georiënteerde bedrijven uit de Prins Mauritshaven en de gemeente Maasgouw een Samenwerkingsovereenkomst getekend. Tijdens dezelfde bijeenkomst is ook de Bedrijvenvereniging Nautische Boulevard Wessem / Prins Mauritshaven Wessem opgericht.
Lees verder

25-01-2016 De economische tijger in Midden-Limburg wordt wakker

Midden-Limburger is op dit moment de onbetwiste economische runner-up van de provincie!
Een mooi artikel van Peter Kamps in De Limburger van zaterdag 23 januari 2016 over de economische dynamiek in onze regio!
Lees verder

18-12-2015 Kerst- en Nieuwjaarswens OML


Lees verder

18-12-2015 Nieuwbouw Truck Service Simons op Businesspark ML (12.000 m2)

Eind november 2015 is de koopovereenkomst voor een bedrijfskavel van ca. 12.000 m2 bekrachtigd tussen OML en Truck Service Simons uit Echt-Susteren. Deze bedrijfskavel is gelegen op Businesspark ML in de gemeente Echt-Susteren.

Lees verder

15-12-2015 Brainport2020 wordt Brainport Network

Brainport 2020 gaat een nieuwe fase in. Van een uitgebreid programma naar een netwerk van acht partners die gezamenlijk actief zijn in Zuidoost-Nederland op de drie thema’s arbeidsmarkt, kapitaal en EU. Daarbij hoort een nieuwe naam: Brainport Network.
Lees verder

01-12-2015 Burgemeester Hessels van Echt-Susteren over OML


Lees verder

01-12-2015 All4car Echt-Susteren over OML

Weet u wat OML voor u als ondernemer kan betekenen?

Lees verder

16-11-2015 Onderhoud tunnels en tunnelsluitingen A73 2015-2016

Voor goed functionerende en veilige tunnels voert Rijkswaterstaat reguliere onderhoudswerkzaamheden uit aan de Roertunnel en de tunnel Swalmen (A73). Zie onderstaand persbericht voor data tunnelsluitingen en geplande werkzaamheden 2015-2016.
Lees verder

12-11-2015 Startersdag Limburg, 21 november in Roermond

Op de Startersdag Limburg is iedereen welkom die plannen heeft om een eigen bedrijf te starten of onlangs is gestart. Vragen worden beantwoord en workshops kunnen gevolgd worden, o.a. op het gebied van financiën, ondernemerschap, social media, marketing, belasting, huisvesting en nog veel meer.
Ook OML is aanwezig op de Startersdag Limburg.
Lees verder

15-10-2015 Smurfit Kappa Roermond Papier in uitzending over recycling op RTLZ

In een uitzending over recycling, welke de komende dagen door RTLZ zal worden uitgezonden, wordt het recycleproces bij Smurfit Kappa Roermond Papier onder de aandacht gebracht.
Lees verder

05-10-2015 VacatureCafé Limburg komt 21 oktober naar Roermond!

Op 21 oktober a.s. tussen 16.30 en 18.30 uur in het voormalige REO Kantorencentrum aan de Louis Eijssenweg 3 te Herten.
Lees verder

02-10-2015 English business video animation OML

Have you ever wondered what role OML plays in the development of the region Midden Limburg ? Or what OML can do for entrepreneurs in Small to Medium Enterprises (SME's) , logistics or manufacturing ?
Be informed via the business video animation, in which the potential of OML is portrayed in a clear way .


Lees verder

01-10-2015 Week van de Veiligheid

Criminaliteitscijfers in Nederland dalen toch. Hoezo Week van de Veiligheid?
De criminaliteitscijfers in Nederland dalen inderdaad. Ook criminaliteit tegen ondernemers. En toch blijven we aandacht vragen voor uw veiligheid. Waarom? Omdat de impact van een misdaad tegen u, uw bedrijf of uw personeel groot is. Zowel financieel als menselijk. Of het nu gaat om een overval, diefstal, agressie of om internetfraude.
Lees verder

21-09-2015 Wat doet OML?

Onderstaande bedrijfsanimatie van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) legt kort en bondig uit wat OML doet. En wat OML voor de regio en u kan betekenen.
Lees verder

21-09-2015 Dierx Electroservice & Frans Hinzen Events en OML


Lees verder

21-09-2015 ROCKWOOL over OML


Lees verder

10-09-2015 Nationale Fietstelweek - doe mee en win een gloednieuwe fiets!

De gemeente Roermond doet samen met de Provincie, andere gemeenten en het bedrijfsleven in Limburg mee aan het grootste fiets-onderzoek ooit. Via het appje: App de Fiets! kunnen deelnemers zich aanmelden en (anoniem) hun fietsbewegingen delen. Met de verzamelde data hoopt men de fietsbereikbaarheid in Roermond e.o. te verbeteren en het fietsgebruik te stimuleren.
Onder alle deelnemers worden maar liefst 20 gloednieuwe fietsen verloot.
Lees verder

08-09-2015 Informatieavond verbreding A2 Het Vonderen-Kerensheide

Op maandag 14 September 2015 vindt een informatiebijeenkomst plaats over de verbreding van de A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide.
Lees verder

06-08-2015 3D Printen, wat zijn de mogelijkheden voor uw bedrijf?

LIMBURGMAKERS is op zoek naar Limburgse MKB-ers in de maakindustrie (of MKB-ers die daaraan diensten leveren), die ideëen hebben om Additive Manufacturing te gaan toepassen of willen weten hoe zij Additive Manufacturing zouden kunnen inzetten in hun bedrijf.
Bent of kent u (een) mogelijk geinteresseerde ondernemer(s)? Dan attenderen wij u graag op onderstaande uitnodiging en aanmeldmogelijkheid van LIMBURGMAKERS.
Lees verder

06-08-2015 VacatureCafé Limburg komt 21 oktober naar Roermond!

Na succesvolle edities in Weert, Nederweert, Heerlen en Venlo is er op 21 oktober voor het eerst een VacatureCafé in Roermond.

Lees verder

27-07-2015 Nieuwbouw bedrijfsunits Forelle op Roerstreek Zuid

Op bedrijventerrein Roerstreek-Zuid wordt momenteel een multifunctioneel bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd, waarin o.a. 10 bedrijfsunits te huur worden aangeboden.


Lees verder

21-07-2015 Nieuwbouw UPS op Roerstreek Zuid

De nieuwbouw van fase 3 UPS op bedrijventerrein Roerstreek Zuid vordert gestaag.
Lees verder

21-07-2015 Jaarverslag 2014 OML

Het jaarverslag 2014 staat nu online.
Lees verder

13-07-2015 Bedrijventerreinen Leudal Centraal beloond met Keurmerk Veilig Ondernemen Basis Samenwerken

De bedrijventerreinen Heldenseweg en Soerendonck in Neer, Laak in Roggel, Arenbos en op den Kouk in Heythuysen, Kelpen Oler in Kelpen Oler en St. Antoniusstraat in Baexem in de gemeente Leudal hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Basis Samenwerken behaald.
Lees verder

11-06-2015 Nieuwsbrief SKBN

Nieuwsfeiten van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)
Lees verder

10-06-2015 Officiele start cameraproject Roerstreek

Op 11 juni 2015 om 15.00 uur start het "cameraproject Roerstreek". Op cruciale plekken op bedrijventerrein Roerstreek worden van de komende maanden camera's geplaatst. Deze camera's kunnen ook kentekens herkennen en kunnen worden gekoppeld aan bestanden van politie en opsporingsdiensten.

Lees verder

08-06-2015 Midden-Limburg biedt u ruimte om te ondernemen.

Samenwerking wordt steeds belangrijker in het bedrijfsleven, ook in het MKB. In Midden-Limburg vinden steeds meer ondernemers elkaar om de krachten te bundelen en om kennis, middelen en ruimte te delen. In dit netwerk is OML -Ontwikkeling Midden Limburg- de partner voor bedrijven die zich verder willen ontwikkelen.
Lees verder

01-06-2015 Retaillogistiek zit in DNA Midden-Limburg

In Het Ondernemersbelang van mei 2015 een artikel over OML en de logistieke mogelijkheden op Businesspark ML te Echt-Susteren.
Lees verder

18-05-2015 Gemeente in de Kijker: Leudal - Zevenellen Biobased Economy

De centrale en strategische ligging van Leudal in de Brainportregio Zuidoost-Nederland, grenzend aan België en dichtbij het Duitse Ruhrgebied, maken Leudal tot een ideale vestigingsplaats voor bedrijven, waar bedrijven letterlijk en figuurlijk ruimte krijgen om te ondernemen.
Lees verder

30-04-2015 Limburg, the european hotspot for logistics

Waarom kiezen voor Limburg als logistieke vestigingslocatie?
Lees verder

28-04-2015 Ondenemersklankbord, nieuwsbrief 8

Ondernemersklankbord team Limburg helpt jaarlijks in Limburg ruim 400 bedrijven met advies op maat.
Lees verder

20-04-2015 Oefening brandweer omliggende bedrijven Sekisui Alveo Roermond

In onderstaande informatiebrief worden omliggende bedrijven van Sekisui Alveo (Montageweg 6 Roermond) geïnformeerd over een brandweeroefening met speciale blusdekens, waarbij eventueel aanwezige sporen bewaard blijven voor forensisch onderzoek. De oefening is gepland op 21 april 2015, start om 14.30 uur en eindigt om 16.00 uur.
Lees verder

20-04-2015 Verkeersdrukte 01 mei 2015 rondom DOC Roermond

Speciale aandacht voor ondernemers op en rondom bedrijventerrein Willem Alexander:
Het Designer Outlet Centre verwacht op 1 mei 2015 (Duitse feestdag – Dag van de Arbeid) een zeer groot aantal bezoekers. Het Centre zal gedurende deze dag geopend zijn van 9.00 uur tot 21.00 uur.

Lees verder

13-04-2015 Rura Nova: werken aan een nieuwe toekomst waar samenwerking en delen gemeengoed is.

In het centrum van Roermond staat iets bijzonders te gebeuren. Pal naast het station ontstaat met Rura Nova een complete nieuwe duurzame werkomgeving. Hier gaan adviseurs en dienstverleners werken aan een nieuwe toekomst waar samenwerking en delen gemeengoed is.
Lees verder

16-03-2015 ROCKWOOL investeert in nieuw logistiek centrum Roermond

Steenwolfabrikant ROCKWOOL investeert € 10 miljoen in een nieuw logistiek centrum van negen hectare, direct gelegen naast haar productielocatie op het bedrijventerrein Roerstreek in Roermond. De investering wordt mogelijk gemaakt door LHB en OML die voor max. € 6 miljoen risicodragend investeren in een te herontwikkelen bedrijfskavel, die overgenomen wordt van ROCKWOOL.
Lees verder

12-03-2015 Keynotes #61 - nieuws uit de Keyport 2020 regio

Keynotes #61 - nieuws uit de Keyport 2020 regio
Lees verder

05-03-2015 Start nieuwbouw UPS op Roerstreek Zuid

De eerste werkzaamheden voor de realisering van de nieuwbouw van UPS op een kavel van ca. 3,7 hectare op bedrijventerrein Roerstreek Zuid, zijn van start gegaan!
Lees verder

05-03-2015 Limburgse havens versterken positie

Om de strategische achterlandpositie van Limburg te behouden en te versterken gaan de Provincie Limburg en de 10 Limburgse havengemeenten nog nauwer samenwerken. De vier jaar geleden gesloten intentieverklaring van de zogeheten Blueports Limburg is op 4 maart 2015 omgezet in een samenwerkingsovereenkomst.
Lees verder

26-02-2015 Keynotes #60 - nieuws uit de Keyport 2020 regio

In bijgaande nieuwsbrief actualiteiten uit de Keyport 2020 regio.
Lees verder

12-02-2015 Facelift voor bedrijventerreinen Stationsweg en Roerstreek-Noord

De bedrijventerreinen Stationsweg/Roerstreek-Noord in de gemeente Roerdalen en Roermond krijgen een opknapbeurt, waardoor deze straks een stuk aantrekkelijker worden. De plannen voor deze reconstructie werden gemaakt door OML, de LHB en de gemeenten Roerdalen en Roermond.
Lees verder

10-02-2015 Keynotes #59 - nieuws uit de Keyport 2020 regio

Lees in Keynotes #59 het actuele nieuws uit de Keyport 2020 regio.
Lees verder

05-02-2015 Informatieavond Expert Class 3D Printen

Met 3D printen kun je elk ontwerp printen waar en wanneer je maar wilt. Zorgen deze mogelijkheden voor een nieuwe industriële revolutie? En wat betekent dit voor uw bedrijf? Tijdens de informatieavond krijgt u nadere informatie over de opzet en het doel van de Expert Class die in het voorjaar van 2015 gepland is.
Lees verder

05-02-2015 Life Science & Healthcare: ondernemers met innovaties meld u aan!

Ondernemers (in spe) met innovaties in life sciences, healthcare en medtech sector kunnen zich nu aanmelden en meedoen met het business development programma: MKB Roadmaps.

Lees verder

03-02-2015 Gezocht: ondernemers met behoefte aan een kavel < 1.200 m2.

Bent u ondernemer in Midden-Limburg en heeft u behoefte aan een bedrijfskavel, kleiner dan 1.200 m2 ?
Neem dan snel contact op met OML en bespreek uw wensenpakket.

Lees verder

03-02-2015 Ondernemersklankbord, nieuwsbrief 5


Lees verder

13-01-2015 Filmpje: biobased ondernemen op Zevenellen in Buggenum

Informatiefilmpje over de plannen op industrieterrein Zevenellen.
Lees verder

18-12-2014 Extra ondersteuning voor Limburgse MKB-er, actief in maakindustrie

Limburgse MKB-ondernemingen die actief zijn in de maakindustrie, krijgen extra ondersteuning van Limburgmakers.
Lees verder

15-12-2014 Ondernemersklankbord Limburg, nieuwsbrief 4-2014


Lees verder

15-12-2014 ROCKWOOL wint Nationale Business Succesaward 2014

ROCKWOOL is uitgeroepen tot het beste bedrijf in isolatie oplossingen en heeft daarvoor de Nationale Business Succesaward 2014 ontvangen.
OML feliciteert ROCKWOOL van harte met dit mooie resultaat!
Lees verder

08-12-2014 Midden Limburg heeft het financieel gezondste MKB (onderzoek Rabobank)

Het MKB in Midden-Limburg is na de regio Zeeuws-Vlaanderen de financieel gezondste regio van het land. Dat blijkt uit de MKB Regio Top 40 die de Rabobank Nederland heeft samengesteld.
Lees verder

04-12-2014 Veelzijdige dienstverlening OML

In de Roermondse decembereditie van Citylife leest u over de faciliterende-, indermediaire- en bemiddelende dienstverlening die OML biedt.
Lees verder

01-12-2014 ROCKWOOL: Top 5 positie Transparantiebenchmark 2014

ROCKWOOL: Top 5 positie Transparantiebenchmark 2014
Lees verder

20-11-2014 Int. New York Times: circulair en duurzaam productieproces Roermond Papier belicht.

In de International New York Times van woensdag 19 november 2014 wordt in een speciale reportage over Roermond Papier de cyclus van gerecycled papier in een duurzaam, circulair productieproces belicht.

Lees verder

20-11-2014 Ondernemersklankbord Limburg: samenwerking met Keyport 2020

In nieuwsbrief 3 van Ondernemersklanbord Limburg leest u onder andere meer over de samenwerking die Ondernemersklantbord Limburg is aangegaan met Keyport 2020.
Lees verder

18-11-2014 BREEAM-NL nieuwbouw certificaat voor Geelen Counterflow uit Haelen (BT Windmolenbos)

Machinebouwer Geelen Counterflow, gevestigd op bedrijventerrein Windmolenbos te Haelen, heeft op 13 november 2014 tijdens het ‘Duurzaam Gebouwd’ congres in Maastricht een vijf sterren BREEAM-NL Nieuwbouw certificaat behaald voor het ontwerp van haar nieuwe kantoor.
Dit is de hoogst behaalde BREEAM-NL score ooit!
Lees verder

11-11-2014 Keynotes #51

Nieuws uit de Keyport regio.
Lees verder

06-11-2014 Businesspark ML Echt-Susteren: start nieuwbouw All4Car

Tussen OML en de heer Bart Weber van All4Car is onlangs de definitieve koop gesloten met betrekking tot een perceel van bijna 8.000 m2 op Businesspark ML te Echt-Susteren.
Op een prominente zichtlocatie, pal langs de A2/A73-zone, is gisteren het startsein gegeven voor de nieuwbouw.
All4Car is een groothandel in automaterialen en -accessoires, garage- en werkplaatsinrichtingen en mag zich als enige in Nederland importeur noemen van een aantal gerenommeerde merken hand- en luchtgereedschap.
Lees verder

28-10-2014 Keynotes #50

Nieuws uit de Keyport regio.
Lees verder

15-10-2014 Business Experience 2014 MECC Maastricht

Op 18 november a.s. vindt in het MECC te Maastricht de Business Experience 2014 plaats: het platform voor Limburgse ondernemers, waarin tevens het jaarcongres van het LWV is geïntegreerd in het totaalprogramma.
"It is time to grow!" Geloven in groei voor iedere Limburgse ondernemer.

Lees verder

07-10-2014 Keynotes #49

Nieuws uit de Keyport regio - Investeren in Keyport 2020 loont!
Lees verder

06-10-2014 Leudal Centraal - Vereniging van Ondernemers bedrijventerreinen Leudal

Op 30 september jl. vond de oprichtingsvergadering Leudal Centraal plaats, de vereniging van ondernemers op de bedrijventerreinen binnen de gemeente Leudal, tot stand gekomen door samenwerking tussen de gemeente Leudal, ondernemers en OML.
Lees verder

22-09-2014 Informatieavond Herstructurering Bedrijventerrein De Wolfskoul Susteren

Vandaag, maandag 22 september 2014, zal om 19.30 een informatieavond van start gaan over de herstructurering van bedrijventerrein De Wolfskoul in Susteren.
Locatie: café Bie Alois, Oude Rijksweg Noord te Susteren.

Lees verder

18-09-2014 Keynotes #48

Enkele nieuwsitems uit de Keyport 2020-regio.
Lees verder

15-09-2014 Eerste bio-based bedrijf naar Zevenellen

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leudal heeft vergunning verleend voor de bouw van een mestbewerkingsinstallatie op bedrijventerrein Zevenellen te Haelen. Initiatiefnemer is mestverwerkend bedrijf Jos Mousset B.V.
Lees verder

09-09-2014 Dagelijkse busverbinding Düsseldorf-Roermond-Brussel

Goed nieuws voor Roermond!
Vanaf 22 september a.s. rijdt busbedrijf Arriva met 4 bussen per dag, 7 dagen per week, tussen Düsseldorf en Brussel met een tussenstop in Roermond-Centraal Station. Reizigers profiteren daarmee van een snelle reistijd. De reis van Düsseldorf naar Roermond bedraagt 50 minuten en van Roermond naar Brussel 2 uur.

Lees verder

08-09-2014 Nieuwsbrief Ondernemersklankbord (OKB) Limburg

Stichting Ondernemersklankbord is een landelijke organsiatie van ex-ondernemers en specialisten uit het bedrijfsleven, die zich actief inzetten voor actieve ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Zij adviseren op het gebied van alle voorkomende ondernemersvragen op het gebied van starten van een ondernemering, het voorkomen van faillissementen, vragen om de reguliere bedrijfsvoering te optimaliseren etc.
Lees verder

04-09-2014 Nieuwe samenstelling Raad van Commissarissen OML

Op 28 augustus jl. hebben de aandeelhouders van OML de heer Jo Cox benoemd als nieuw lid van de Raad van Commissarissen. De heer Lei Urlings is hierbij benoemd tot voorzitter en samen met de heer Hans Smulders vormen zij de nieuwe RvC.
OML dankt de heer Pieter Niessen van harte voor de bewezen diensten gedurende zijn lidmaatschap.
Lees verder

31-07-2014 ACTION verwerft uitbreidingskavel Businesspark ML

Vandaag heeft ACTION van OML een bedrijfskavel van circa 2,3 hectare verworven als uitbreiding op de in 2013 verworven kavel van ruim 10 hectare, hetgeen aantoont dat de door ACTION gemaakte keuze om zich te vestigen op dit centraal gelegen bedrijventerrein, een juiste keuze is gebleken!
Lees verder

28-07-2014 Gebiedsonwikkeling Midden-Limburg GOML

De laatste nieuwtjes in nieuwsbrief nummer 5 van juli 2014.
Lees verder

17-07-2014 Ondernemers bedrijventerreinen Leudal verenigen zich.

Dinsdag 1 juli vond een eerste informatiebijeenkomst plaats voor ondernemers in samenwerking met de gemeente Leudal en OML. Uitgenodigd waren de ondernemers van de bedrijventerreinen in Kelpen-Oler en St. Antoniusstraat in Baexem.
Lees verder

15-07-2014 Rijksoverheid geeft MKB steuntje in de rug

"Aanvullend actieplan MKB-financiering". Kabinetsmaatregelen die kunnen leiden tot 2,5 miljard aan extra financieringsruimte voor het MKB.
Lees verder

15-07-2014 Bruto Regionaal Product Keyport 2020 ontwikkelt zicht uitstekend

Een van de belangrijkste doelstellingen van Keyport 2020 is de groei van het Bruto Regionaal Product, en meer specifiek: het verschil in BRP tussen een inwoner van Midden-Limburg en een inwoner van Nederland, te halveren.
Lees verder

08-07-2014 Zevenellen, info-avond plannen Mousset mestverwerking

Op woensdag 9 juli a.s. vindt er een tweede informatieavond plaats over de plannen van ondernemer Mousset, om mest te bewerken op bedrijventerrein Zevenellen te Haelen.
Lees verder

01-07-2014 2013: Positieve regionale ontwikkelingen en eindresultaat OML

Een positieve impuls voor de regio!
De in 2013 door OML gerealiseerde grondverkopen en de ontwikkelingen die hier (zullen) plaatsvinden, zullen het arbeidspotentieel in de regio met in eerste instantie ca. 800 fte. doen toenemen.
Lees verder

10-06-2014 Te koop: Roermond (nabij A73) royaal kantoorpand met 57 parkeerplaatsen

In Roermond-Zuid wordt op de Kantorenlocatie Merum (Louis Eijssenweg 3 Merum/Herten) het voormalige REO Kantorencentrum te koop aangeboden. Het fraaie pand in jaren '50 stijl, heeft een oppervlakte van ca. 1.690 m2 en is gelegen op een perceel van ca. 3.600 m2. Er zijn ca. 57 parkeerplaatsen aanwezig.
Lees verder

20-05-2014 Logistiek op nieuw bedrijventerrein De Grinderij

Op het nieuwe bedrijventerrein De Grinderij, onderdeel uitmakend van de Zuidelijke Stadsrand Roermond, is voorzien in twee ruime kavels van ca. 3,1 en 4,4 hectare, bedoeld voor nieuwbouwontwikkelingen in de sector logistiek, transport en distributie.
Lees verder

13-05-2014 Bekendmaking Provincie Limburg ontwerp POL 2014 e.a.

Op 6 mei hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL2014), het Plan MER, de ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014 en het Provinciaal Verkeers- en Vervoersprogramma vastgesteld.
Lees verder

13-05-2014 Nieuwbouw Roerstreek Zuid: UPS levert 250 nieuwe banen op

De Amerikaanse koeriersdienst UPS breidt komend najaar het logistieke centrum in Roermond uit op bedrijventerrein Roerstreek Zuid. UPS Roermond biedt onder meer tijd- en temperatuurgevoelige distributie- en transportdiensten aan, toegespitst op de medische sector, vanuit een logistiek warehouse van ca. 97.000 m2.
Lees verder

12-05-2014 Ondernemersklankbord: wekelijks spreekuur Ondernemersplein Roermond

Iedere donderdag van 13.00 tot 17.00 uur houdt het Ondernemersklankbord (OKB), spreekuur op het Ondernemersplein te Roermond.
Lees verder

17-04-2014 Voorbereidende werkzaamheden tbv nieuwbouw UPS nagenoeg afgerond

De werkzaamheden, ter voorbereiding van de nieuwbouw van UPS op bedrijventerrein Roerstreek Zuid zijn zo goed als afgerond. Ten behoeve van de bereikbaarheid is op de Keulsebaan een zogenaamde "rechtsaffer" aangelegd en een gedeelte van de Marie Curieweg is aan de openbaarheid onttrokken en verwijderd.
Lees verder

06-03-2014 LimburgMakers ondersteunt 10 innovatieve projecten

De afgelopen week zijn er binnen het LimburgMakers-programma wederom diverse innovatieve projecten van de Limburgse MKB-maakindustrie ondersteund met een innovatiesubsidie. In totaal gaat het deze ronde om zes innovatieprojecten, drie trajecten om specifieke kennis te vermeerderen en een traject voor de verbetering van de bedrijfsprestaties.
Lees verder

27-02-2014 Biobased plannen bedrijventerrein Zevenellen

Onder grote belangstelling vond op 20 februari jl. een informatiebijeenkomst plaats, waarbij de biobased plannen van ondernemer Jos Mousset werden toegelicht.
Lees verder

24-02-2014 Mobiliteitsfonds Roermond opgericht

Ondernemers en de overheid werken in Roermond structureel samen voor duurzame bereikbaarheid. Hiertoe hebben de gemeente Roermond en 7 organisaties woensdag 19 februari jl. een samenwerkingsconvenant ondertekend, waarmee de publiek-private samenwerking is bekrachtigd.
Lees verder

17-02-2014 Sloop voormalig REO Bedrijvencentrum


Lees verder

10-02-2014 Plannen mestverwerker Jos Mousset op Biobased Bedrijventerrein Zevenellen

De gemeente Leudal wil samen met initiatiefnemer Jos Mousset uit Haler en Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg, belangstellenden informeren over de plannen op biobased bedrijventerrein Zevenellen.
Lees verder

10-02-2014 Agribusiness in Beeld, Keyport 2020

Eindrapport afstudeeronderzoek over bruto toegevoegde waarde van de totale agrarische sector binnen Keyport.
Lees verder

10-12-2013 Uitbreiding fase 4 Ittervoort

BRB International gaat op de zgn. 4e fase van bedrijventerrein Ittervoort uitbreiden en heeft hiervoor met de gemeente Leudal een intentieovereenkomst ondertekend voor 4,5 ha.

Lees verder

09-12-2013 Nieuwbouw bedrijfunits Windmolenbos

Wilt u op korte termijn kunnen beschikken over een nieuwbouw bedrijfsunit van ca. 120 m2 ?
Lees verder

02-12-2013 Bedrijventerreinen OML in vogelvlucht!

De meeste bedrijventerreinen van OML kunt u vanaf nu in vogelvlucht "bezoeken".
Lees verder

02-12-2013 Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014

Waar willen wij met POL 2014 naar toe?
Lees verder

25-11-2013 Hotspot scheepvaart in gemeente Maasgouw

Keyport 2020 over uitbreiding samenwerking Gemeente Maasgouw, OML en LHB.
Lees verder

18-11-2013 Havenbedrijven op de schop.

De havenbedrijven Maasbracht en Wessem gaan op de schop.
Lees verder

22-10-2013 Luchthavenregeling helihaven Roerstreek Zuid

Op 4 oktober 2013 hebben Provinciale Staten de luchthavenregeling helihaven Eric Richter Heliservice BV te Roermond bij verordening vastgesteld.
Lees verder

21-10-2013 Binnenhavens en vaarwegen

Rapport "Onderzoek goederenstromen" en "Havenatlas Limburg" online.
Lees verder

Laatste nieuws
06-12-2018 Nieuw logo OML onthuld tijdens opening huisvesting 
Lees verder
05-12-2018 Aankondiging drukte rond kerst en oud en nieuw  
Lees verder
26-11-2018 INFORMATIE OVER ACTIVITEITEN OP BEDRIJVENPARK ZEVENELLEN 
Lees verder
21-11-2018 Aankondiging Inloopavond Zevenellen  
Lees verder
15-11-2018 Laatste grote kavel van 5 ha. in Midden-Limburg nú te koop! 
Lees verder
Nieuwsoverzicht
Agenda
Op het moment is er geen agendapunt.